Word Count: 0

Wprowadzenie do narzędzia

Narzędzie do ekstrakcji angielskich słów online może wyodrębnić wszystkie angielskie słowa z tekstu, filtrować jednym kliknięciem i filtrować kwalifikowane angielskie słowa, obsługuje eksportowanie do formatu TXT lub Excel.

To narzędzie może wyodrębnić wszystkie angielskie słowa z niechlujnego ciągu tekstowego i posortować je w jednym wierszu w celu szybkiego sortowania i filtrowania danych tekstowych.

Jak używać

Wklej tekst do przetworzenia i kliknij przycisk, aby zakończyć wyodrębnianie. Po zakończeniu wyodrębniania możesz szybko skopiować lub wyeksportować zapisane wyniki do formatu TXT lub Przewyższać.

Możesz kliknąć przycisk próbki, aby wypróbować to narzędzie.