+ Select File

Data Size: {{dataSize}}

Base64:

Wprowadzenie do narzędzia

Narzędzie do konwersji obrazów online może konwertować obrazy na znaki tekstowe zakodowane w Base64 i obsługuje kopiowanie jednym kliknięciem lub eksport do formatu TXT.

Po przekonwertowaniu obrazu na kodowanie Base64 objętość danych tekstowych będzie większa niż objętość oryginalnego obrazu.

Jak korzystać

kliknij, aby przesłać lub przeciągnąć obraz bezpośrednio na stronę, narzędzie automatycznie przekonwertuje obraz na kodowanie Base64.

Po zakończeniu konwersji kodowania Base64 możesz skopiować wynik konwersji za pomocą jednego klucza lub kliknąć przycisk, aby pobrać i zapisać plik TXT do lokalne urządzenie.