Word Count: 0

Představení nástroje

Online nástroj pro extrakci anglických slov dokáže extrahovat všechna anglická slova z textu, jediným kliknutím filtrovat a filtrovat kvalifikovaná anglická slova, podporuje export do TXT nebo Excelu.

Tento nástroj dokáže extrahovat všechna anglická slova z chaotického textového řetězce a seřadit je do jednoho na řádek pro rychlé třídění a filtrování textových dat.

Jak používat

Vložte text ke zpracování a kliknutím na tlačítko dokončete extrakci. Po dokončení extrakce můžete uložené výsledky rychle zkopírovat nebo exportovat do formátu TXT nebo Vynikat.

Tento nástroj můžete vyzkoušet kliknutím na tlačítko ukázky.