Word Count: 0

Giới thiệu công cụ

Công cụ trích xuất từ ​​tiếng Anh trực tuyến có thể trích xuất tất cả các từ tiếng Anh trong văn bản, lọc bằng một cú nhấp chuột và lọc các từ tiếng Anh đủ tiêu chuẩn, hỗ trợ xuất sang TXT hoặc Excel.

Công cụ này có thể trích xuất tất cả các từ tiếng Anh từ một chuỗi văn bản lộn xộn và sắp xếp chúng thành từng từ trên mỗi dòng để phân loại và lọc dữ liệu văn bản nhanh chóng.

Cách sử dụng

Dán văn bản cần xử lý và nhấp vào nút để hoàn tất quá trình trích xuất. Sau khi trích xuất xong, bạn có thể nhanh chóng sao chép hoặc xuất kết quả đã lưu sang TXT hoặc Excel.

Bạn có thể nhấp vào nút mẫu để trải nghiệm công cụ này.