Item Count: {{allCount}}

Wprowadzenie do narzędzia

Lista tekstowa online do narzędzia tablicowego JSON może przekonwertować listę tekstową na wiersz na format tablicy JSON. Po zakończeniu konwersji obsługuje kopiowanie lub pobieranie jednym kliknięciem.

Puste wiersze na liście tekstowej oraz spacje przed i po danych można automatycznie usunąć, a wygenerowany kod JSON jest niesformatowanym ciągiem stanu.

Jak używać

Po wklejeniu listy tekstowej kliknij przycisk, aby zakończyć konwersję listy tekstowej na format tablicy JSON. Jeśli w danych tekstowych są puste wiersze lub spacje przed i po elementach tekstowych, możesz wybrać opcję Automatycznie filtruj puste wiersze lub spacje wiodące i końcowe.

Możesz kliknąć przycisk próbki, aby szybko wypróbować to narzędzie.