Word Count: 0

Verktygsintroduktion

Engelska ordextraktionsverktyg online kan extrahera alla engelska ord i texten, filtrera med ett klick och filtrera kvalificerade engelska ord, stödja export till TXT eller Excel.

Det här verktyget kan extrahera alla engelska ord från en rörig textsträng och sortera dem i en per rad för snabb sortering och filtrering av textdata.

Hur man använder

Klistra in texten som ska bearbetas och klicka på knappen för att slutföra extraheringen. När extraheringen är klar kan du snabbt kopiera eller exportera de sparade resultaten till TXT eller Excel.

Du kan klicka på exempelknappen för att uppleva det här verktyget.