IP数量:0

Wprowadzenie do narzędzia

Narzędzie do ekstrakcji wsadowej adresów IP online może wyodrębniać wszystkie adresy IPv4 z tekstu partiami, co jest wygodne do sortowania i filtrowania adresów IP oraz obsługuje eksportowanie do formatu TXT i Excel.

To narzędzie obsługuje tylko adresy IPv4, a nie adresy IPv6.

Jak używać

Po wklejeniu tekstu do przetworzenia, kliknij przycisk, aby zakończyć wyodrębnianie adresu IP. Po zakończeniu możesz szybko skopiować wynik lub wyeksportować go do TXT lub Excel.

Możesz kliknąć przycisk próbki, aby szybko poznać działanie tego narzędzia.