Wprowadzenie do narzędzia

Kod HTML online z narzędziem podglądu, możesz szybko uruchomić kod HTML, zobaczyć i podejrzeć rzeczywisty efekt wyświetlania strony HTML.

Jeśli masz zasoby statyczne, takie jak CSS lub JS i obrazy, użyj zasobów CDN, w przeciwnym razie zasoby statyczne ze ścieżkami względnymi nie zostaną załadowane.

Jak używać

Po wklejeniu kodu HTML kliknij przycisk podglądu, a nowy tag przeglądarki zostanie ponownie otwarty, aby wyświetlić podgląd i uruchomić kod HTML.

Możesz kliknąć przycisk próbki, aby wyświetlić przykładowe dane HTML i szybko korzystać z tego narzędzia.