Wprowadzenie do narzędzia

Narzędzie do grupowego wyodrębniania adresów e-mail online może wyodrębniać wszystkie adresy e-mail z tekstu w partiach, co jest wygodne do sortowania i filtrowania adresów e-mail oraz obsługuje eksportowanie do formatu TXT i Excel.

Jak używać

Po wklejeniu tekstu, który ma być przetworzony, kliknij przycisk, aby zakończyć wyodrębnianie adresu e-mail. Po zakończeniu możesz szybko skopiować wynik lub wyeksportować to do TXT lub Excela.

Możesz kliknąć przycisk próbki, aby szybko poznać działanie tego narzędzia.