Wprowadzenie do narzędzia

Narzędzie do kodowania/dekodowania URLencode online może szybko kodować znaki tekstowe URLencode lub dekodować zakodowany tekst URLdecode.

Jak używać

Po wklejeniu danych tekstowych kliknij przycisk URLencode lub URLdecode, aby wykonać kodowanie lub dekodowanie adresu URL. Po przetworzeniu możesz skopiować wynik do schowka za pomocą jednego Kliknij.