+ Select File
Image Preview
Preview

Wprowadzenie do narzędzia

Narzędzie do modyfikacji rozdzielczości obrazu online 300DPI, możesz ustawić rozdzielczość obrazu na 300DPI lub Niestandardową wartości rozdzielczości, narzędzie modyfikuje tylko wartość wyświetlania DPI, ale nie modyfikuje rozmiaru obrazu i jakości obrazu.

Narzędzie ustawi rozdzielczość poziomą i pionową obrazu na 300DPI lub wartość DPI, którą ustawiłeś, i obsługuje tylko obrazy o rozmiarze dokumentu wynoszącym 1 MB.

Po zmodyfikowaniu DPI szerokość i wysokość obrazu nie ulegną zmianie, jakość obrazu nie ulegnie zmianie, a narzędzie zmodyfikuje tylko DPI wyświetlana wartość.

Jak używać

Ustaw wartość DPI obrazu, którą chcesz zmodyfikować, kliknij prześlij lub prześlij swoje Przeciągnij obraz bezpośrednio na stronę, a narzędzie automatycznie zakończy modyfikację DPI obrazu.

Po zakończeniu modyfikacji możesz kliknąć przycisk, aby pobrać i zapisać ją lokalnie. Jeśli nie możesz zapisać komputera, w prawo- kliknij i zapisz jako, po prostu naciśnij i przytrzymaj telefon, aby zapisać.