Wprowadzenie do narzędzia

Narzędzie obszaru tekstowego online, za pomocą którego możesz usunąć format tekstu lub edycję tekstu, a także obsługuje kopiowanie jednym kliknięciem lub eksport do formatu TXT.

To narzędzie może służyć do usuwania formatu automatycznie przenoszonego podczas kopiowania tekstu HTML, który jest odpowiednikiem zwykłego programu tekstowego na komputerze.

Jak używać

Po wklejeniu tekstu do przetworzenia, dokończ edycję tekstu zgodnie z potrzebami. Po przetworzeniu danych tekstowych kliknij przycisk, aby skopiować go do schowka za pomocą jedno kliknięcie lub pobierz i zapisz TXT w urządzeniu.