Text Item Total: (Auto Hidden Copied Items)

  • {{ item.txt }}

Wprowadzenie do narzędzia

Narzędzie do kopiowania elementów tekstowych online, możesz podzielić tekst listy na jeden element listy w wierszu, kliknąć element listy, aby szybko skopiować tekst do schowka, a element listy zostanie be Zmienia kolor na czerwony i znak został skopiowany.

W życiu często trzeba kopiować i wklejać dużą liczbę elementów tekstowych. Każdy element tekstowy jest wybierany indywidualnie. Kopiowanie i wklejanie będzie bardzo kłopotliwe i czasochłonne. Użyj tego narzędzia, aby szybko podzielić lista tekstowa Kliknij element listy, aby skopiować jednym kliknięciem, co może znacznie zaoszczędzić czas kopiowania i wklejania tekstu oraz poprawić wydajność przetwarzania danych tekstowych.

Jak używać

Po wklejeniu tekstu listy kliknij przycisk podziału, narzędzie podzieli listę na jeden element tekstowy w wierszu, kliknij element tekstowy, aby szybko skopiować tekst elementu tekstowego .

Po kliknięciu tekstu w celu skopiowania kolor czcionki automatycznie zmieni się na czerwony, wskazując, czy został skopiowany.

Możesz usunąć spacje po obu stronach tekstu, po prostu sprawdź to bezpośrednio.

Możesz również zaznaczyć, aby ukryć skopiowany element tekstowy. Po kliknięciu tekstu w celu skopiowania zostanie on automatycznie ukryty.