+ Select File

Data Size: {{dataSize}}

Base64:

Giới thiệu công cụ

Công cụ chuyển đổi hình ảnh trực tuyến có thể chuyển đổi hình ảnh thành các ký tự văn bản được mã hóa Base64 và hỗ trợ sao chép bằng một cú nhấp chuột hoặc xuất sang TXT.

Sau khi hình ảnh được chuyển đổi sang mã hóa Base64, khối lượng dữ liệu văn bản sẽ lớn hơn khối lượng ảnh gốc.

Cách sử dụng

nhấp để tải lên hoặc kéo hình ảnh của bạn trực tiếp vào trang, công cụ sẽ tự động chuyển hình ảnh sang bảng mã Base64.

Sau khi hoàn tất quá trình chuyển đổi mã hóa Base64, bạn có thể sao chép kết quả chuyển đổi bằng một phím hoặc nhấp vào nút để tải xuống và lưu tệp TXT vào thiết bị cục bộ.