Giới thiệu công cụ

Công cụ mã hóa URLencode / giải mã URLdecode trực tuyến có thể nhanh chóng mã hóa các ký tự văn bản URLencode hoặc giải mã văn bản được mã hóa URLdecode.

Cách sử dụng

Sau khi dán dữ liệu văn bản, hãy nhấp vào nút URLencode hoặc URLdecode để thực hiện mã hóa URL hoặc giải mã URL. Sau khi xử lý, bạn có thể sao chép kết quả vào khay nhớ tạm bằng một nhấp chuột.