IP数量:0

Giới thiệu công cụ

Công cụ trích xuất hàng loạt địa chỉ IP trực tuyến có thể trích xuất hàng loạt địa chỉ IPv4 trong văn bản, thuận tiện cho việc phân loại và lọc địa chỉ IP, đồng thời hỗ trợ xuất sang TXT và Excel.

Công cụ này chỉ hỗ trợ địa chỉ IPv4, không hỗ trợ địa chỉ IPv6.

Cách sử dụng

Sau khi dán văn bản cần xử lý, hãy nhấp vào nút để hoàn tất việc trích xuất địa chỉ IP. Sau khi hoàn thành, bạn có thể nhanh chóng sao chép kết quả hoặc xuất nó sang TXT hoặc Excel.

Bạn có thể nhấp vào nút mẫu để nhanh chóng trải nghiệm chức năng của công cụ này.