Giới thiệu công cụ

Công cụ trích xuất hàng loạt địa chỉ email trực tuyến có thể trích xuất hàng loạt địa chỉ email trong văn bản, thuận tiện cho việc sắp xếp và lọc địa chỉ email, đồng thời hỗ trợ xuất sang TXT và Excel.

Cách sử dụng

Sau khi dán đoạn văn bản cần xử lý, hãy nhấp vào nút để hoàn tất việc trích xuất địa chỉ email. Sau khi hoàn tất, bạn có thể nhanh chóng sao chép kết quả hoặc xuất nó sang TXT hoặc Excel.

Bạn có thể nhấp vào nút mẫu để nhanh chóng trải nghiệm chức năng của công cụ này.