Giới thiệu công cụ

Công cụ khôi phục URL ngắn trực tuyến, có thể khôi phục URL liên kết thực trong URL ngắn / liên kết ngắn và hỗ trợ tất cả các nền tảng URL ngắn sử dụng chuyển hướng 301 hoặc 302.

Công cụ này không hỗ trợ các URL ngắn sử dụng JS để chuyển tới. Công cụ này chỉ hỗ trợ các URL ngắn chuyển đến mã trạng thái HTTP. Mọi liên kết nền tảng URL ngắn đều có thể được khôi phục.

Cách sử dụng

Sau khi dán URL ngắn, hãy nhấp vào nút để khôi phục URL gốc trong URL ngắn. Sau khi liên kết được khôi phục, bạn có thể sao chép liên kết gốc bằng một nhấp chuột.

Bạn có thể nhấp vào nút mẫu để trải nghiệm chức năng của công cụ này.