Giới thiệu công cụ

Máy tính IRR trực tuyến có thể nhanh chóng tính toán giá trị kết quả IRR của một tập hợp dữ liệu, một hàng cho mỗi dữ liệu và kết quả tính toán phù hợp với Excel.

Công cụ IRR là công cụ không thể thiếu và là chỉ số tham chiếu thu nhập trong ngành tài chính. Trong nhiều trường hợp, cần tính toán tỷ suất sinh lợi nội bộ IRR của dữ liệu để đánh giá tỷ suất sinh lợi đầu tư và lãi suất vay thực tế hàng năm.

Kết quả tính toán của công cụ này phù hợp với kết quả tính toán của công thức IRR trong Excel, có thể tính toán giá trị IRR của dữ liệu đã cho thuận tiện hơn.

Cách sử dụng

Nhập dữ liệu cần tính toán, mỗi dòng một dữ liệu, nhấp vào nút để bắt đầu tính toán, dữ liệu phải có ít nhất một giá trị dương và một giá trị âm .

Bạn có thể nhấp vào nút mẫu để xem dữ liệu mẫu để nhanh chóng trải nghiệm chức năng của công cụ này.

Giới thiệu về IRR

Tỷ lệ hoàn vốn từng phần, tên tiếng Anh: Internal Rate of Return, viết tắt là IRR. Đề cập đến tỷ suất lợi nhuận mà khoản đầu tư dự án thực sự có thể đạt được. Là tỷ lệ chiết khấu khi tổng giá trị hiện tại của các luồng vốn vào bằng tổng giá trị hiện tại của các luồng vốn và hiện giá ròng bằng không. Nếu bạn không sử dụng máy tính, tỷ suất hoàn vốn nội bộ sẽ được tính bằng cách sử dụng một số tỷ lệ chiết khấu cho đến khi bạn tìm thấy tỷ lệ chiết khấu có giá trị hiện tại ròng bằng hoặc gần bằng không. Tỷ suất hoàn vốn nội bộ là tỷ suất sinh lợi mà một khoản đầu tư mong muốn đạt được, và là suất chiết khấu có thể làm cho giá trị hiện tại ròng của dự án đầu tư bằng không.