แนะนำเครื่องมือ

เครื่องมือเข้ารหัส URL เข้ารหัส/ถอดรหัส URL ออนไลน์สามารถเข้ารหัส URL อักขระข้อความได้อย่างรวดเร็วเข้ารหัสหรือถอดรหัส URL ของข้อความที่เข้ารหัส

วิธีใช้

หลังจากวางข้อมูลข้อความแล้ว ให้คลิกปุ่มเข้ารหัส URL หรือถอดรหัส URL เพื่อเข้ารหัส URL หรือถอดรหัส URL หลังจากประมวลผลแล้ว คุณสามารถคัดลอกผลลัพธ์ไปยังคลิปบอร์ดได้ด้วย คลิก.