Verktygsintroduktion

Online URLencode-kodning/URLdecode-avkodningsverktyg kan snabbt koda texttecken URLencode eller avkoda kodad text URL-decode.

Hur man använder

När du har klistrat in textdatan klickar du på knappen URLencode eller URLdecode för att utföra URL-kodning eller URL-avkodning. Efter bearbetning kan du kopiera resultatet till urklipp med en klick.