Værktøjsintroduktion

Online URLencode-kodning/URLdecode-afkodningsværktøj kan hurtigt kode teksttegn URLencode eller afkode kodet tekst URL-decode.

Sådan bruges

Når du har indsat tekstdataene, skal du klikke på knappen URLencode eller URLdecode for at udføre URL-kodning eller URL-afkodning. Efter behandling kan du kopiere resultatet til udklipsholderen med en klik.