+ Select File

Data Size: {{dataSize}}

Base64:

แนะนำเครื่องมือ

เครื่องมือแปลงรูปภาพออนไลน์สามารถแปลงรูปภาพเป็นอักขระข้อความที่เข้ารหัส Base64 และสนับสนุนการคัดลอกหรือส่งออกไปยัง TXT ในคลิกเดียว

หลังจากแปลงรูปภาพเป็นการเข้ารหัส Base64 แล้ว ปริมาณข้อมูลข้อความจะมีขนาดใหญ่กว่าปริมาณรูปภาพดั้งเดิม

วิธีใช้

คลิกเพื่ออัปโหลดหรือลากรูปภาพของคุณไปยังหน้าโดยตรง เครื่องมือจะแปลงรูปภาพเป็นการเข้ารหัส Base64 โดยอัตโนมัติ

หลังจากการแปลงการเข้ารหัส Base64 เสร็จสิ้น คุณสามารถคัดลอกผลลัพธ์การแปลงด้วยคีย์เดียวหรือคลิกปุ่มเพื่อดาวน์โหลดและบันทึกไฟล์ TXT ลงใน อุปกรณ์ท้องถิ่น