+ Select File

Data Size: {{dataSize}}

Base64:

Pengenalan alat

Alat penukaran gambar dalam talian boleh menukar gambar kepada aksara teks berkod Base64 dan menyokong salinan satu klik atau eksport ke TXT.

Selepas imej ditukar kepada pengekodan Base64, volum data teks akan lebih besar daripada volum imej asal.

Cara menggunakan

klik untuk memuat naik atau seret imej anda terus ke halaman, alat itu akan menukar imej secara automatik kepada pengekodan Base64.

Selepas penukaran pengekodan Base64 selesai, anda boleh menyalin hasil penukaran dengan satu kekunci atau klik butang untuk memuat turun dan menyimpan fail TXT ke peranti tempatan.