Εισαγωγή εργαλείου

Διαδικτυακό εργαλείο textarea, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το textarea για να καταργήσετε τη μορφή κειμένου ή την επεξεργασία κειμένου και να υποστηρίξετε την αντιγραφή ή την εξαγωγή με ένα κλικ σε TXT.

Αυτό το εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αφαίρεση της μορφής που μεταφέρεται αυτόματα κατά την αντιγραφή κειμένου HTML, το οποίο ισοδυναμεί με ένα πρόγραμμα απλού κειμένου σε έναν υπολογιστή.

Τρόπος χρήσης

Μετά την επικόλληση του προς επεξεργασία κειμένου, ολοκληρώστε την επεξεργασία του κειμένου όπως απαιτείται. Αφού επεξεργαστείτε τα δεδομένα κειμένου, κάντε κλικ στο κουμπί για να το αντιγράψετε στο πρόχειρο με ένα κλικ ή κατεβάστε και αποθηκεύστε το TXT σε εσάς στη συσκευή.