+ Select File
Image Preview
Preview

Verktygsintroduktion

Online-bild 300DPI-upplösningsändringsverktyg, du kan ställa in bildupplösningen till 300DPI eller För anpassad upplösningsvärden, ändrar verktyget endast DPI-visningsvärdet, men ändrar inte bildstorleken och bildkvaliteten.

Verktyget kommer att ställa in bildens horisontella upplösning och vertikala upplösning till 300DPI eller det DPI-värde du ställer in, och stöder endast bilder inom 1 MB i dokumentstorlek.

Efter att DPI har ändrats kommer inte bredden och höjden på din bild att ändras, bildkvaliteten kommer inte att ändras och verktyget kommer bara att ändra DPI:n visningsvärde.

Hur man använder

Ställ in bild-DPI-värdet som behöver ändras, klicka på ladda upp eller ladda upp din Dra bilden direkt till sidan, så kommer verktyget automatiskt att slutföra bild-DPI-ändringen.

När ändringen är klar kan du klicka på knappen för att ladda ner och spara den lokalt. Om du inte kan spara datorn, höger- klicka och spara som, tryck bara på och håll telefonen för att spara.