+ Select File
Image Preview
Preview

Pengenalan alat

Alat pengubahsuaian resolusi imej 300DPI dalam talian, anda boleh menetapkan peleraian imej kepada 300DPI atau Untuk tersuai nilai resolusi, alat ini hanya mengubah suai nilai paparan DPI, tetapi tidak mengubah suai saiz imej dan kualiti imej.

Alat akan menetapkan resolusi mendatar dan resolusi menegak imej kepada 300DPI atau nilai DPI yang anda tetapkan dan hanya menyokong imej dalam dokumen bersaiz 1MB.

Selepas DPI diubah suai, lebar dan ketinggian imej anda tidak akan ditukar, kualiti imej tidak akan berubah dan alat hanya akan mengubah suai DPI nilai paparan.

Cara menggunakan

Tetapkan nilai DPI imej yang perlu diubah suai, klik muat naik atau muat naik anda Seret imej terus ke halaman, dan alat akan melengkapkan pengubahsuaian DPI imej secara automatik.

Selepas pengubahsuaian selesai, anda boleh mengklik butang untuk memuat turun dan menyimpannya secara setempat. Jika anda tidak dapat menyimpan komputer, betul- klik dan simpan sebagai, hanya tekan dan tahan telefon untuk menyimpan.