แนะนำเครื่องมือ

เครื่องมือแยกที่อยู่อีเมลแบบออนไลน์สามารถแยกที่อยู่อีเมลทั้งหมดในข้อความเป็นชุด ซึ่งสะดวกสำหรับการจัดเรียงและกรองที่อยู่อีเมล และสนับสนุนการส่งออกไปยัง TXT และ Excel

วิธีใช้

หลังจากวางข้อความที่ต้องประมวลผลแล้ว ให้คลิกปุ่มเพื่อแยกที่อยู่อีเมลให้เสร็จสิ้น หลังจากเสร็จสิ้น คุณสามารถคัดลอกผลลัพธ์หรือส่งออกได้อย่างรวดเร็ว เป็น TXT หรือ Excel

คุณสามารถคลิกปุ่มตัวอย่างเพื่อสัมผัสประสบการณ์การทำงานของเครื่องมือนี้ได้อย่างรวดเร็ว