Verktygsintroduktion

Online-batchextraheringsverktyget för e-postadresser kan extrahera alla e-postadresser i texten i omgångar, vilket är bekvämt för att sortera och filtrera e-postadresser och stöder export till TXT och Excel.

Hur man använder

När du har klistrat in texten som behöver bearbetas klickar du på knappen för att slutföra extraheringen av e-postadressen. Efter slutförandet kan du snabbt kopiera resultatet eller exportera det till TXT eller Excel.

Du kan klicka på exempelknappen för att snabbt uppleva det här verktygets funktion.