Úvod nástroje

Online kalkulačka IRR dokáže rychle vypočítat výslednou hodnotu IRR sady dat, jeden řádek pro každé údaje, a výsledek výpočtu je konzistentní s Excelem.

Nástroj IRR je nepostradatelným nástrojem a referenčním ukazatelem příjmů ve finančním odvětví. V mnoha případech je nutné vypočítat vnitřní míru návratnosti IRR dat, aby bylo možné vyhodnotit míru návratnosti investice a skutečnou anualizovanou úrokovou sazbu výpůjček.

Výsledek výpočtu tohoto nástroje je konzistentní s výsledkem výpočtu vzorce IRR v Excelu, který dokáže vypočítat hodnotu IRR daných dat pohodlněji.

Jak používat

Zadejte údaje, které se mají vypočítat, jeden údaj na řádek, kliknutím na tlačítko spusťte výpočet, údaje musí obsahovat alespoň jednu kladnou hodnotu a jednu zápornou hodnotu .

Kliknutím na tlačítko vzorku můžete zobrazit ukázková data a rychle si vyzkoušet funkci tohoto nástroje.

O IRR

Partial rate of return, anglický název: Internal Rate of Return, zkráceně IRR. Odkazuje na míru návratnosti, které může investice do projektu skutečně dosáhnout. Je to diskontní sazba, když se celková současná hodnota kapitálových toků rovná celkové současné hodnotě kapitálových toků a čistá současná hodnota je rovna nule. Pokud nepoužíváte počítač, bude vnitřní míra návratnosti vypočítána pomocí několika diskontních sazeb, dokud nenajdete diskontní sazbu, jejíž čistá současná hodnota je rovna nule nebo se jí blíží. Vnitřní míra návratnosti je míra návratnosti, které se investice snaží dosáhnout, a je to diskontní sazba, díky které se čistá současná hodnota investičního projektu rovná nule.