แนะนำเครื่องมือ

โค้ด HTML ออนไลน์ที่เรียกใช้เครื่องมือแสดงตัวอย่าง คุณสามารถเรียกใช้โค้ด HTML ดูและดูตัวอย่างเอฟเฟกต์การแสดงผลจริงของหน้า HTML ได้อย่างรวดเร็ว

หากคุณมีทรัพยากรแบบคงที่ เช่น CSS หรือ JS และรูปภาพ โปรดใช้ทรัพยากร CDN มิฉะนั้น ทรัพยากรแบบคงที่ที่มีเส้นทางสัมพันธ์จะไม่ถูกโหลด

วิธีใช้

หลังจากวางโค้ด HTML แล้ว ให้คลิกปุ่มแสดงตัวอย่าง จากนั้นแท็กเบราว์เซอร์ใหม่จะเปิดขึ้นอีกครั้งเพื่อดูตัวอย่างและเรียกใช้โค้ด HTML

คุณสามารถคลิกปุ่มตัวอย่างเพื่อดูข้อมูลตัวอย่าง HTML และสัมผัสกับเครื่องมือนี้ได้อย่างรวดเร็ว