Giới thiệu công cụ

Công cụ trích xuất hàng loạt tên miền trực tuyến có thể trích xuất hàng loạt tên miền trang web trong văn bản, thuận tiện cho việc phân loại và lọc tên miền, đồng thời hỗ trợ xuất sang TXT và Excel.

Cách sử dụng

Dán đoạn văn bản cần xử lý và nhấp vào nút để hoàn tất việc trích xuất tên miền. Sau khi hoàn tất, bạn có thể nhanh chóng sao chép kết quả hoặc xuất nó sang TXT hoặc Excel.

Bạn có thể nhấp vào nút mẫu để nhanh chóng trải nghiệm chức năng của công cụ này.