แนะนำเครื่องมือ

เครื่องมือแยกกลุ่มชื่อโดเมนออนไลน์สามารถแยกชื่อโดเมนเว็บไซต์ทั้งหมดในข้อความเป็นชุด ซึ่งสะดวกสำหรับการจัดเรียงและกรองชื่อโดเมน และสนับสนุนการส่งออกไปยัง TXT และ Excel

วิธีใช้

วางข้อความที่จะประมวลผลแล้วคลิกปุ่มเพื่อทำการแตกชื่อโดเมนให้เสร็จสิ้น หลังจากเสร็จสิ้น คุณสามารถคัดลอกผลลัพธ์หรือ ส่งออกไปยัง TXT หรือ Excel

คุณสามารถคลิกปุ่มตัวอย่างเพื่อสัมผัสประสบการณ์การทำงานของเครื่องมือนี้ได้อย่างรวดเร็ว