Link Count: 0

Giới thiệu công cụ

Công cụ trích xuất hàng loạt liên kết trực tuyến, có thể trích xuất hàng loạt địa chỉ liên kết trang web trong văn bản, thuận tiện cho việc phân loại và lọc liên kết, đồng thời hỗ trợ xuất sang TXT và Excel.

Cách sử dụng

Dán văn bản cần xử lý và nhấp vào nút để hoàn thành liên kết trích xuất. Sau khi hoàn thành, bạn có thể nhanh chóng sao chép kết quả hoặc xuất nó sang TXT hoặc Excel.

Bạn có thể nhấp vào nút mẫu để nhanh chóng trải nghiệm chức năng của công cụ này.