Gurallaryň tanyşdyrylyşy

Onlaýn domen adyny partiýa çykarmak guraly, domen atlaryny tertiplemek we süzmek üçin amatly we TXT we Excel-e eksport etmegi goldaýan onlaýn domen atlaryny partiýadaky tekstdäki ähli web domen atlaryny toparlara bölüp biler.

Nädip ulanmaly? ony TXT ýa-da Excel-e eksport ediň.

Bu guralyň işini çalt başdan geçirmek üçin nusga düwmesine basyp bilersiňiz.