Gurallaryň tanyşdyrylyşy

Onlaýn e-poçta salgysynyň toplumyny çykarmak guraly, e-poçta salgylaryny tertiplemek we süzmek üçin amatly we TXT we Excel-e eksport etmegi goldaýan tekstdäki ähli e-poçta salgylaryny toparlara bölüp biler.

Nädip ulanmaly

Gaýtadan işlenmeli teksti ýelmänden soň, e-poçta salgysyny çykarmak üçin düwmä basyň. Gutarandan soň netijäni çalt göçürip ýa-da eksport edip bilersiňiz ony TXT ýa-da Excel-e iberýär.

Bu guralyň işini çalt başdan geçirmek üçin nusga düwmesine basyp bilersiňiz.