Word Count: 0

Gurallaryň tanyşdyrylyşy

Onlaýn iňlis sözüni çykarmak guraly tekstdäki ähli iňlis sözlerini çykaryp biler, bir gezek basmak bilen ökde iňlis sözlerini süzüp we süzüp biler, TXT ýa-da Excel-e eksport etmegi goldaýar.

Bu gural iňlis sözleriniň hemmesini bulaşyk tekst setirinden çykaryp biler we tekst maglumatlaryny çalt tertiplemek we süzmek üçin bir setirde tertipläp biler.

Nädip ulanmaly? Excel.

Bu guraly başdan geçirmek üçin nusga düwmesine basyp bilersiňiz.