IP数量:0

Gurallaryň tanyşdyrylyşy

Onlaýn IP adresi toplumy çykarmak guraly, IP adreslerini tertiplemek we süzmek üçin amatly we TXT we Excel-e eksport etmegi goldaýan IPv4 salgylaryny partiýadaky tekstdäki ähli IPv4 salgylaryny çykaryp biler.

Bu gural diňe IPv6 salgylaryny däl-de, diňe IPv4 salgylaryny goldaýar.

Nädip ulanmaly

Işlenmeli teksti ýelmänsoň, IP adresi çykarmak üçin düwmä basyň. Gutarandan soň netijäni çalt göçürip ýa-da eksport edip bilersiňiz. TXT ýa-da Excel.

Bu guralyň işini çalt başdan geçirmek üçin nusga düwmesine basyp bilersiňiz.