Introducció a l'eina

L'eina d'extracció per lots de noms de domini en línia pot extreure tots els noms de domini de llocs web del text per lots, cosa que és convenient per ordenar i filtrar noms de domini i admet l'exportació a TXT i Excel.

Com s'utilitza

Enganxeu el text a processar i feu clic al botó per completar l'extracció del nom de domini. Un cop finalitzada, podeu copiar ràpidament el resultat o exporteu-lo a TXT o Excel.

Podeu fer clic al botó de mostra per experimentar ràpidament la funció d'aquesta eina.