Introducció de l'eina

L'eina d'extracció per lots d'adreces de correu electrònic en línia pot extreure totes les adreces de correu electrònic del text per lots, cosa que és convenient per ordenar i filtrar adreces de correu electrònic i admet l'exportació a TXT i Excel.

Com s'utilitza

Després d'enganxar el text que cal processar, feu clic al botó per completar l'extracció de l'adreça de correu electrònic. Un cop finalitzada, podeu copiar el resultat o exportar ràpidament a TXT o Excel.

Podeu fer clic al botó de mostra per experimentar ràpidament la funció d'aquesta eina.