Word Count: 0

Introducció a l'eina

L'eina d'extracció de paraules en anglès en línia pot extreure totes les paraules en anglès del text, filtrar i filtrar paraules en anglès qualificades amb un sol clic, admetre l'exportació a TXT o Excel.

Aquesta eina pot extreure totes les paraules en anglès d'una cadena de text desordenada i ordenar-les en una per línia per ordenar i filtrar ràpidament les dades de text.

Com s'utilitza

Enganxeu el text a processar i feu clic al botó per completar l'extracció. Un cop finalitzada l'extracció, podeu copiar o exportar ràpidament els resultats desats a TXT o Sobresortir.

Podeu fer clic al botó de mostra per experimentar aquesta eina.