IP数量:0

Introducció a l'eina

L'eina d'extracció per lots d'adreces IP en línia pot extreure totes les adreces IPv4 del text per lots, cosa que és convenient per ordenar i filtrar adreces IP i admet l'exportació a TXT i Excel.

Aquesta eina només admet adreces IPv4, no adreces IPv6.

Com s'utilitza

Després d'enganxar el text a processar, feu clic al botó per completar l'extracció de l'adreça IP. Un cop finalitzada, podeu copiar ràpidament el resultat o exportar-lo a TXT o Excel.

Podeu fer clic al botó de mostra per experimentar ràpidament la funció d'aquesta eina.