Хэрэгслийн танилцуулга

Онлайн имэйл хаягийн багц задлах хэрэгсэл нь текст доторх бүх имэйл хаягийг багцлан задлах боломжтой бөгөөд энэ нь имэйл хаягийг ангилах, шүүхэд тохиромжтой бөгөөд TXT болон Excel руу экспортлохыг дэмждэг.

Хэрхэн ашиглах вэ

Боловсруулах шаардлагатай текстийг буулгасны дараа товчийг дарж имэйл хаягийг задлах үйлдлийг гүйцээнэ. Дууссаны дараа та үр дүнг хурдан хуулах эсвэл экспортлох боломжтой. Үүнийг TXT эсвэл Excel руу оруулна уу.

Та жишээ товчийг дарж энэ хэрэгслийн функцийг хурдан мэдрэх боломжтой.