IP数量:0

Хэрэгслийн танилцуулга

Онлайн IP хаягийн багц задлах хэрэгсэл нь текст дэх бүх IPv4 хаягийг багцлан задлах боломжтой бөгөөд энэ нь IP хаягийг ангилах, шүүхэд тохиромжтой бөгөөд TXT болон Excel руу экспортлохыг дэмждэг.

Энэ хэрэгсэл нь зөвхөн IPv4 хаягуудыг дэмждэг болохоос IPv6 хаягуудыг дэмждэггүй.

Хэрхэн ашиглах вэ

Боловсруулж буй текстээ буулгасны дараа IP хаягийг задлах товчийг дарж дуусгасны дараа үр дүнг хурдан хуулж эсвэл экспортлох боломжтой. TXT эсвэл Excel.

Та жишээ товчийг дарж энэ хэрэгслийн функцийг хурдан мэдрэх боломжтой.