Word Count: 0

Хэрэгслийн танилцуулга

Онлайн англи үг задлах хэрэгсэл нь текст дэх бүх англи үгийг задлах, шаардлага хангасан англи үгсийг нэг товшилтоор шүүж, шүүж, TXT эсвэл Excel руу экспортлоход дэмжлэг үзүүлэх боломжтой.

Энэ хэрэгсэл нь эмх замбараагүй текстийн мөрөөс бүх англи үгийг гаргаж аваад, текст өгөгдлийг хурдан ангилж, шүүж авахын тулд тэдгээрийг нэг мөрөнд нэг болгон ангилах боломжтой.

Хэрхэн ашиглах вэ

Боловсруулж буй текстээ буулгаж, задлах үйлдлийг гүйцээхийн тулд товчлуурыг дарна уу. Задлан дууссаны дараа та хадгалсан үр дүнг TXT эсвэл TXT руу хурдан хуулж эсвэл экспортлох боломжтой. Excel.

Та жишээ товчийг дарж энэ хэрэгслийг ашиглах боломжтой.