BMI value is {{result.bmi}}, belong to {{result.des}}

BMI reference for adults(age more than 18)

WHO Standards Asian Standards
Thin <18.5
Normal 18.5-24.9 18.5-22.9
Overweight ≥25 ≥23
A Little Fat 25.0~29.9 23~24.9
Fat 30.0~34.9 25~29.9
Very Fat 35.0~39.9 ≥30
Extremely Fat ≥40.0
The best value of BMI is 22.

Children Reference (age during 7-17)

Gender Age Overweight Fat
Female 7 18.9>BMI>=17.2 BMI>=18.9
8 19.9>BMI>=18.1 BMI>=19.9
9 21.0>BMI>=19.0 BMI>=21.0
10 22.1>BMI>=20.0 BMI>=22.1
11 23.3>BMI>=21.1 BMI>=23.3
12 24.5>BMI>=21.9 BMI>=24.5
13 25.6>BMI>=22.6 BMI>=25.6
14 26.3>BMI>=23.0 BMI>=26.3
15 26.9>BMI>=23.4 BMI>=26.9
16 27.4>BMI>=23.7 BMI>=27.4
17 27.7>BMI>=23.8 BMI>=27.7
Male 7 19.2>BMI>=17.4 BMI>=19.2
8 20.3>BMI>=18.1 BMI>=20.3
9 21.4>BMI>=18.9 BMI>=21.4
10 22.5>BMI>=19.6 BMI>=22.5
11 23.6>BMI>=20.3 BMI>=23.6
12 24.7>BMI>=21.0 BMI>=24.7
13 25.7>BMI>=21.9 BMI>=25.7
14 26.4>BMI>=22.6 BMI>=26.4
15 26.9>BMI>=23.1 BMI>=26.9
16 27.4>BMI>=23.5 BMI>=27.4
17 27.8>BMI>=23.8 BMI>=27.8

Gurallaryň girişi Agram BMI-iň massa indeksini çalt hasaplaň. 18 ýaşa çenli, stoluň üstünden BMI bahasyny alyp bilersiňiz. Diňe BMI düşünmek bilen öz beden saglygyňyza has gowy düşünip bilersiňiz.

BMI-iň hasaplama formulasy: BMI = w / (h²), bu ýerde w agramyňyz, h beýikligiňizdir.

Nädip ulanmaly? Boýy we agramy 18 ýaşdan kiçi bolsaňyz, BMI bahasyny almak üçin ýokardaky tablisadan göni soraň. gysgaça iňlis dilinde, gysgaça BMI), agramy kilogramda inedördül beýiklige bölmek arkaly alnan sanmy? Bedeniň ýagynyň we inçeliginiň derejesini we sagdynlygyny ölçemek üçin köplenç halkara derejesinde ulanylýar. Esasan statistiki maksatlar üçin ulanylýar. Haçan-da bir adamyň agramynyň dürli belentlikdäki adamlara saglyga ýetirýän täsirini deňeşdirip, derňemeli bolanymyzda, BMI bahasy bitarap we ygtybarly görkeziji bolup durýar.