Hyrja e veglave

Mjeti i kodimit në internet të kodimit të URL-së/dekodimit të URL-së mund të kodojë shpejt karakteret e tekstit, kodin URL-je ose të dekodojë kodin e koduar të tekstit URL.

Si të përdoret

Pasi ngjitni të dhënat e tekstit, klikoni butonin URLencode ose URLdecode për të kryer kodimin e URL-së ose dekodimin e URL-së. Pas përpunimit, mund ta kopjoni rezultatin në kujtesën e fragmenteve me një klikoni.