Úvod nástroja

Online nástroj na kódovanie URL kódovania/dekódovanie adresy URL dokáže rýchlo zakódovať textové znaky Kódovanie URL alebo dekódovať kódovaný text URLdekódovať.

Ako používať

Po vložení textových údajov kliknutím na tlačidlo URLencode alebo URLdecode vykonajte kódovanie URL alebo dekódovanie URL. Po spracovaní môžete výsledok skopírovať do schránky kliknite.