Úvod nástroja

Online HTML kód so spusteným nástrojom na náhľad, môžete rýchlo spustiť HTML kód, zobraziť a zobraziť ukážku skutočného efektu zobrazenia HTML stránky.

Ak máte statické zdroje, ako sú CSS alebo JS a obrázky, použite zdroje CDN, inak sa statické zdroje s relatívnymi cestami nenačítajú.

Ako používať

Po prilepení kódu HTML kliknite na tlačidlo ukážky a znova sa otvorí nová značka prehliadača na zobrazenie ukážky a spustenie kódu HTML.

Kliknutím na tlačidlo vzorky môžete zobraziť vzorové údaje HTML a rýchlo vyskúšať tento nástroj.