ਟੂਲ ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ

ਔਨਲਾਈਨ ਡੋਮੇਨ ਨਾਮ ਬੈਚ ਐਕਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਟੂਲ ਬੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਡੋਮੇਨ ਨਾਮਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਡੋਮੇਨ ਨਾਮਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂਟਣ ਅਤੇ ਫਿਲਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹੈ, ਅਤੇ TXT ਅਤੇ Excel ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ

ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਪੇਸਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਡੋਮੇਨ ਨਾਮ ਦੇ ਐਕਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਪੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ TXT ਜਾਂ Excel ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰੋ।

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟੂਲ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਂਪਲ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।